ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 พฤศจิกายน 2565

ประกาศจังหวัดหนองคาย  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย