ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และนายขันตรี อินทรา นักวิชาการประกันสังคม 4 ตรวจบูรณาการ 7 ประเด็นสำคัญร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาคเครือข่าย
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ให้สัมภาษณ์รายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบชาวหนองคาย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย Fm90.50 Mhz ในประเด็นการเยียวยาอาชีพอิสระ คนทำงานสถานบันเทิง โดยมีคุณบุญถม มาตย์แสง นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย เข้ามอบปฏิทินปีใหม่ 2565 แด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ข่าว - วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน และนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบปฏิทินปีใหม่ 2565 แก่นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และเยี่ยมผู้ประกันตนที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีผู้ประกันตนที่มารับฉีดวัคซีน 72 ราย ณ โรงพยาบาลหนองคาย
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบปฏิทินปีใหม่ 2565
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางรุ่งทิวา ทองสุกนอก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ร่วมกันทำความสะอาดเครื่องใช้อุปกรณ์บริเวณภายในและภายนอกสำนักงานพร้อมจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2564 เพื่อดำเนินโครงการตามแผนของภารกิจป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าว - นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว ณ โรงแรมบุศยรินทร์ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า โรงแรมพันล้าน บูติกแอนด์รีสอร์ท โรงแรมรอยัลจอมมณี และศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย ณ อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย
ข่าว - นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าพบนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อหารือข้อราชการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เรื่องการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย รายงานตัวในการปฏิบัติราชการตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งกับคณะผู้บริหารจังหวัดหนองคาย
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานประจำเดือนธันวาคม 2564
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการในวาระที่เข้ารับตำแหน่งประกันสังคมจังหวัดหนองคาย
ข่าว - นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมผู้ทุพพลภาพจำนวน 1 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
 < 1 2