ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายพิชัย ครองยุทธ
พนักงานขับรถยนต์ 2 โทรศัพท์ 042420969 ต่อ 123