เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษและครอบครัวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2566

30 พฤษภาคม 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวนันทิยา  กรีสุระเดช ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษและครอบครัวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมธาวิลล่า หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย