ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พฤษภาคม 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. นางสาวนันทิยา  กรีสุระเดช ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางพิกุลแก้ว  วงษ์ดี เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดพระธาตุบังพวน หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย