​วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30น. นางสาวนันทิยา กรีสุระเดช ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน“วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2566

30 พฤษภาคม 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30น. นางสาวนันทิยา  กรีสุระเดช ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน“วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2566 โดยมีนายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีฯ  ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย