ร่วมโครงการ “สภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566

13 พฤษภาคม 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30น. นางสาวนันทิยา  กรีสุระเดช ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายวิรุช  เหลืองวันทา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมโครงการ “สภากาแฟ  ประจำเดือนเมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566  โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ ณ โรงแรมธาวิลล่าแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย