นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2564

06 สิงหาคม 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30น.นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานและวินิจฉัยผู้ทุพพลภาพจำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย