ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564

30 กรกฏาคม 2564

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  นางเบญจวรรณ  รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564  เพื่อชี้แจงนโยบาย ที่เกี่ยวข้องจากการประชุมหัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานและการประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองคายสู่ผู้ปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ชั้น 2