กิจกรรมเดินรณรงค์มอบความห่วงใย แรงงานไทยต้องมีหลักประกัน (ซินเจียยู่อี่ ซินนี่ฮวดไช้)


กิจกรรมเดินรณรงค์มอบความห่วงใย แรงงานไทยต้องมีหลักประกัน (ซินเจียยู่อี่ ซินนี่ฮวดไช้)