ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
13-03-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ปี 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-03-2566 - 21-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
22-03-2566 - 22-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
23-03-2566
24-02-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-02-2566 - 07-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
08-03-2566 - 08-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
09-03-2566
29-11-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-11-2565 - 08-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
09-12-2565 - 09-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2565
25-11-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-11-2565 - 06-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
07-12-2565 - 07-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-12-2565