ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

09 กรกฏาคม 2564

ประกาศจังหวัดชัยภูมิรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร