ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : ประกันสังคม แนะช่องทางนายจ้าง ผู้ประกันตน ชำระเงินสมทบผ่านธนาคาร และหน่วยบริการ
ข่าว : ลูกจ้างเตรียมเฮ กองทุนเงินทดแทนให้สิทธิการรักษาเจ็บจากงาน จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้าน เพิ่มเป็นจนสิ้นสุดการรักษา
ข่าว : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานให้โอกาสลูกจ้างผู้ประกันตนทุพพลภาพสู่ชีวิตใหม่
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 งวด 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าว : ประกันสังคม การันตีผู้ประกันตนกว่า 16 ล้านคน พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
ข่าว : ประกันสังคม ยืนยันสิทธิรักษาพยาบาลไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่น
ประกาศ! สมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคม ดาวน์โหลด ที่หัวข้อ เอกสารอื่นๆ
ข่าว : ประกันสังคม เปิดรับสมัคร รพ.ในดวงใจ มุ่งยกระดับการรักษาที่มีคุณภาพเพื่อผู้ประกันตน
ข่าว : ประกันสังคม ร่วมมือ กรมบังคับคดี เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือพิพากษาให้ล้มละลาย ผ่านระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบสถานะนายจ้าง
ข่าว : ประกันสังคม เปิดรับสมัครเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 ร่วมขับเคลื่อนแรงงานภาคอิสระ สร้างหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ข่าว : ประกันสังคม ร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืน
หัวข้อข่าวเป็น แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการรับข้อมูลสิทธิการรักษาของผู้ประกันตน กรณี Download จาก web.sso.go.th ไม่ได้
ข่าว : โรคหน้าฝนที่ผู้ประกันตนควรระวัง ! หากเจ็บป่วยใช้สิทธิประกันสังคมได้ทันที ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัครสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2562
ข่าว : แค่ 432 บาท ก็เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้
ข่าว : สิทธิประกันสังคมในกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ข่าว : ประกันสังคม แนะผู้ประกันตนหมั่นตรวจสอบสิทธิฯ ผ่านเว็บไซต์หรือที่สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชม.
ข่าว : ประกันสังคม โชว์ผลสำเร็จแก้ปัญหาร้องเรียนผู้ประกันตน
ข่าว : ประกันสังคม เร่งสร้างเครือข่ายงานประกันสังคมภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ข่าว : สิทธิการรักษาของผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่นในระบบประกันสุขภาพไทย
‹ First  < 20 21 22 23 >