วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาวสรันยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 และเจ้าหน้าที่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานและปล่อยขบวนรถคาราวาน “โครงการ ม33 เรารักกัน”

08 มีนาคม 2564

นางสาวสรันยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 และเจ้าหน้าที่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานและปล่อยขบวนรถคาราวาน “โครงการ ม33 เรารักกัน” จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยขบวนรถคาราวานฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการกลาง ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564