สมัครมาตรา 40 แล้วได้อะไรบ้าง?

###

สมัครมาตรา 40 แล้วได้อะไรบ้าง?