เกษียณแล้วได้เงินจากประกันสังคมเท่าไร?

###

เกษียณแล้วได้เงินจากประกันสังคมเท่าไร?