ข่าวประชาสัมพันธ์ : สปส.นธ. ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ตามคู่มือประสำหรับประชาชน

27 พฤษภาคม 2565

          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถตอบแบบสำรวจด้วยการสแกน QR code ที่แนบไว้ในภาพ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565