ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน รับเข้า-ลาออก HR ต้องแจ้งประกันสังคม

18 กันยายน 2564

ไม่ว่าจะ… รับพนักงานเข้า หรือมีพนักงานออก ฝ่ายบุคคลอย่าลืมแจ้งประกันสังคมให้ครบทุกกรณี เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและพนักงาน

4 เกณฑ์ดังนี้
1. รับพนักงานใหม่
แจ้งลูกจ้างเข้าทำงานภายใน 30 วัน ต้องกรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 พร้อมเลือกสถานพยาบาล

2. พนักงานลาออก
ต้องแจ้งความสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนกรอกแบบ สปส. 6-09 ภายในไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3.พนักงานต้องการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี
กรอกแบบ สปส. 9-02 แจ้งเปลี่ยนภายในวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. ของทุกปี

4. พนักงานต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนกรอกแบบ สปส. 6-10 ยื่นเรื่องภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง