ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ : รายชื่อโรงพยาบาลให้บริการด้านการส่งเสริมโรค สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ รุดมอบสิทธิประโยชน์ แก่ทายาทลูกจ้างเสียชีวิตเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ : “สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งการด่วนให้ประกันสังคม ให้การช่วยเหลือลูกจ้าง เจ็บ ตาย ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง
ข่าว : ประกันสังคม รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) กับธนาคารออมสิน ได้แล้ววันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ : สปส.นธ. ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ตามคู่มือประสำหรับประชาชน
ข่าว : ประกันสังคม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม หยุดแชร์ ! “ผู้ประกันตน ม.33,39,40 รับเงินเยียวยา เข้าบัญชีสิ้นเดือนพ.ค. 65 คนละ 5,000 บาท”
ข่าว : ประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตน ม. 40 ไม่ต้องกังวล ! จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65 ขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินได้
ข่าว : พระราชกฤษฎีกา ประกาศลดจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 65
ข่าว : ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 (กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม 2565)
ข่าว : ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา33 และมาตรา39
ข่าว : ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
ข่าว : ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนช่วงวันหยุดสงกรานต์ 65 เจ็บป่วยฉุกเฉิน ติดโควิด-19
ข่าว : ประกันสังคม แจง ผู้ประกันตน ม. 40 ที่จ่ายเงินสมทบเกินงวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65 ไม่ต้องกังวล ขอรับเงินคืนได้
โครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทางานเกี่ยวข้องกับ สถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ
ข่าว : คนบันเทิงกลางคืน เฮ! ได้รับเยียวยา 5,000 บาทแล้ว กว่า 7 หมื่นราย กลุ่มตกหล่น รีบผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ด่วน!
ข่าว : ผู้ประกันตน เฮ!! ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบ 3 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 2 กองทุนของประกันสังคมที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 5 ท่าพิชิตออฟฟิศซินโดรม
 1 2 3 >