ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 , มาตรา 39-40
ข่าว : ผู้ประกันตน เฮ!! ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบ 3 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 2 กองทุนของประกันสังคมที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 5 ท่าพิชิตออฟฟิศซินโดรม
ข่าว : จำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ
ประชาสัมพันธ์ : มาตรา 33 คุ้มครอง 7 กรณี
ข่าวประชาสัมพันธ์ : มาตรา 40 ลดเงินสมทบเลือกจ่ายได้ 3 แบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ติด COVID-19 ขาดรายได้ ประกันสังคมยังดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้คุณ!
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน รับเข้า-ลาออก HR ต้องแจ้งประกันสังคม
ข่าว : รมว.เฮ้ง ลั่น พร้อมจ่ายเงินเยียวยาตามไทม์ไลน์
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงาน หรือเปลี่ยนงาน รีบยื่นเรื่องขอรับสิทธิบุตรคนเดิมอย่างต่อเนื่อง รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน
สปส.อำนวยความสะดวกแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทน (e-rate)
ข่าว : พร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบกรณีรัฐสั่งปิดกิจการ สามารถยื่นรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยได้
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 กลุ่มตกหล่นในพื้นที่ 29 จังหวัด ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 รับเงินเยียวยาแล้วกว่า 5.5 ล้านคน กลุ่มตกหล่น ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ด่วน
ข่าว : แรงงานอิสระ ม.39, 40 ใน 13 จังหวัด ได้เฮ ! อีกรอบ ครม.เห็นชอบปรับกรอบเยียวยา เพิ่ม 4.4 หมื่นล้าน พร้อมรับสิทธิเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน 5,000 บาท
ข่าว : สปส.เผย แรงงานอิสระ ม.40 รับเงินเยียวยาแล้วกว่า 4 ล้านคน กลุ่มตกหล่น ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ด่วน!
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40
ข่าว : เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน Application Shopee ได้แล้ววันนี้
 1 2 3 >