ข่าวประชาสัมพันธ์

27 พฤษภาคม 2565

              วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางชุติมา เหมทานนท์ ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส    มอบหมายให้นางสาวพรฉัตร  บุตรพงศ์นรา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนราธิวาส และโครงการ "จังหวัดนราธิวาส บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านทอน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี