รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไปฯ
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน