สปส.นครราชสีมา สาขาปากช่อง และโนนสูง ร่วมประชุมการทำงานในการเร่งรัดติดตามนายจ้างที่ยังไม่ยื่นหนังสือรับรอง ผ่านระบบ VDO Conference

06 พฤษภาคม 2563