ข่าว : สปส. ย้ำ “แรงงานภาคอิสระ” สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินสมทบผ่านทุกช่องทาง หรือ Application ได้ทันที ไม่เสียค่าธรรมเนียม

16 กันยายน 2565

สปส. ย้ำ “แรงงานภาคอิสระ” สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง

พร้อมชำระเงินสมทบผ่านทุกช่องทาง หรือ Application ได้ทันที ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้มีหลักประกันที่มั่นคง แก่ทุกเพศทุกวัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ พร้อมรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกได้ถึง 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท โดยสามารถสมัครง่ายๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) และเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือสมัครผ่าน ผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือเลือกชำระเงินสมทบผ่านช่องทางที่สะดวกผ่าน Mobile Application Shopee/ Shopee Pay หรือผู้สมัครผูกบัญชีเงินฝาก/ ibanking/ Mobile Banking/ wallet กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ และธนาคารออมสิน ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินสมทบแล้ว สามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินได้ที่ https://www.sso.go.th/erc

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า การชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกๆ เดือน จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม อย่างครบถ้วนทุกกรณีอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

 --------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน