ข่าว : รมว. “เฮ้ง” สั่งการ กสร. ร่วมกับ สปส. เร่งให้ความช่วยเหลือ เหตุลูกจ้างถูกเครื่องจักรหนีบร่างเสียชีวิต ในจังหวัดอุดรธานี

15 กุมภาพันธ์ 2566

รมว. “เฮ้ง” สั่งการ กสร. ร่วมกับ สปส. เร่งให้ความช่วยเหลือ

เหตุลูกจ้างถูกเครื่องจักรหนีบร่างเสียชีวิต ในจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย เหตุลูกจ้างเสียชีวิตเนื่องจากถูกใบพัดดึงและหนีบร่างเข้าไปในเครื่องโรยยาง สั่งการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทผู้เสียชีวิตโดยด่วน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ นายเนตร เครือเสือ ลูกจ้างของ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดอุดรธานี ถูกใบพัดดึงและหนีบร่างเข้าไปในเครื่องโรยยาง เป็นเหตุให้เสียชีวิตทันที ว่า ตนมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือกับทายาทผู้เสียชีวิตทันที ในเบื้องต้นได้รับรายงานว่า เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 12.25 น. เกิดเหตุลูกจ้างถูกใบพัดดึงและหนีบร่างเข้าไปในเครื่องโรยยาง เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ณ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปยางพารา ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี และพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี เดินทางไปชี้แจงสิทธิประโยชน์ให้กับทายาท สำหรับสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัย สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า เบื้องต้นพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้เชิญนายจ้างมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือไม่ หากพบว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทางด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวเพิ่มว่า ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้เสียชีวิต ชื่อ นายเนตร เครือเสือ อายุ 35 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ลูกจ้างเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ทายาทจะได้รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจำนวน 716,352 บาท เงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 22,542 บาท (ยังไม่รวมดอกผล) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 788,894 บาท ซึ่งในวันนี้ ผมได้มอบหมายให้ นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้ามอบเงินให้ทายาท ณ วัดป่าบ้านผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลลูกจ้างรวมถึงทายาทผู้เสียชีวิต เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

 -----------------------------------------

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506