ข่าว : นายกตู่ นำ รมว. เฮ้ง ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา

13 มีนาคม 2566

นายกตู่ นำ รมว. เฮ้ง ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกประจำกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทห้างร้านภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 อีกทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สินค้าของดี เมืองแปดริ้ว และผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน โดยมีตัวแทนจาก บรัษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา) บริษัท อี เอส แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหัวสำโรง บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด ให้การต้อนรับ

สำหรับการเดินทางมาราชการที่จังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คณะ ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยในทุกพื้นที่ และเน้นย้ำนโยบายให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมปฏิบัติภารกิจที่มีต่อผู้ใช้แรงงานอย่างสุจริต รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมช่วยเหลือดูแลให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งภายในงานได้มีตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เดินทางมาต้อนรับ พร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้จัดให้มี “โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตน เชิงรุกในสถานประกอบการ” ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาวะ ให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษาและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเจ็บป่วย อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

-------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน