ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : ประกันสังคมแจงเงินกองทุนยังอยู่ครบ พร้อมจ่ายสิทธิว่างงาน
ข่าว : กระทรวงแรงงาน กระจายเจ้าหน้าที่เร่งติดตามนายจ้างทั่วประเทศ รับรองการหยุดงานของลูกจ้าง
ข่าว : ประกันสังคม พร้อมอนุมัติสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย วอนนายจ้างเร่งส่งหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง ผ่านช่องทาง e-form บน www.sso.go.th ด่วน
ข่าว : หม่อมเต่า ระดมพล สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ กสร. เข้าช่วยวินิจฉัย
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจง การคืนเงินกรณีนายจ้าง และผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเกิน
ข่าว : ประกันสังคมเร่งจ่ายผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัยแล้ว โฆษก สปส. เผยความเชื่อมั่นเงินกองทุนว่างงาน พร้อมจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ครบถ้วน ทั่วถึงแน่นอน
ขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19
ประกาศ !! Update SSO Connect Mobile for Android
(สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
 < 1 2