ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ปี 2565
สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร และบำนาญชราภาพ ผ่านพร้อมเพย์ เพื่อความสะดวกสบาย และง่ายในการรับเงินสุดๆ
ข่าว : ยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (โควิด-19) ไม่ยากอย่างที่คิด...
ข่าว : ประกันสังคม ย้ำขั้นตอนนายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จากผลกระทบโควิด-19
ข่าว : รมว.แรงงาน มอบนโยบาย สปส. เปิดแผนย้ำภารกิจ 7 ข้อ เน้นการขับเคลื่อนงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข่าว : ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ.ในปี 64 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.63 นี้
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 งวด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าว : ประกันสังคม ยกระดับช่องทางแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Compensate)
ข่าว : ผลตอบแทนการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม กรณี “ศรีพันวา”
ข่าว : ประกันสังคมพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับผู้ประสงค์จะสมัครมาตรา 40
ข่าว : สรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
ข่าว : สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น 50,000 บาท แล้ว
ข่าว : ข่าวดี ประกันสังคม ให้โอกาสผู้สูงวัย อายุระหว่าง 60 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว
ข่าว : ประกันสังคม ขอความร่วมมือนายจ้าง แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในระบบ e service บนหน้าเว็บ www.sso.go.th ด่วน
ข่าว : ประกันสังคม เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จ่ายเงินว่างงานเต็มที่
ข่าว : ประกันสังคม โชว์ผลบริหารเงินลงทุน 2 กองทุน ไตรมาส 1 ปี 63 สูงถึง 1 หมื่นล้าน พร้อมรองรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แม้เกิดวิกฤตทุกกรณี
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 งวด 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าว : ประกันสังคมยืนยัน หลักฐานมาครบจ่ายหมดทุกราย
ข่าว : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19)
 1 2 >