หน้าบ้านน่ามอง

24 ธันวาคม 2563

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมสวยงาม เราช่วยกัน" ครั้งที่ 2 ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมรับผิดชอบบริเวณแยกไฟแดงหน้าร้านอาหารบุฟเฟ่ต์-แยกไฟแดงร้านข้าวมันไก่