นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ออกเยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ประกันตนเจ็บป่วยในโรงพยาบาลฯ

23 มีนาคม 2566