โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

30 พฤษภาคม 2566

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย    นางสาวสุชาวดี สอาดจิต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการพิเศษ นางพัชรี รัตนอาภรณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี