ข่าว : ดูแลสุขภาพผู้ประกันตน เปิดมุม ประกันสังคม Smile Corner รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี

14 ธันวาคม 2564

 

รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษา' ดูแลสุขภาพผู้ประกันตน เปิดมุม “ประกันสังคม Smile Corner” รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เปิดการให้บริการ “ประกันสังคม Smile Corner” เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน โดยมี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน นายแพทย์ เพชรฤกษ์ 3แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการดำเนินงานภายใต้ MOL Agenda รวมไทยสร้างปี 2564 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคม ได้แก่ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป การสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการทั่วประเทศ รวมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือสถานพยาบาลคู่สัญญาของสำนักงานประกันสังคม จัดทำ “ห้องรับรอง หรือมุมรับรอง” สำหรับผู้ประกันตนที่มารอรับบริการทางการแพทย์ของแต่ละสถานพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า “ประกันสังคม Smile Corner” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการของ ให้ผู้ประกันตนได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการ

          ด้าน นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยได้ขอความร่วมมือไปยังสถานพยาบาลจัดให้มีการดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนในระหว่างพักรอใช้บริการ ซึ่งในวันนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ในการเปิดจุดบริการพิเศษ ให้แก่ผู้ประกันตน “ประกันสังคม Smile Corner” ซึ่งมีจุดพักผ่อนแก่ผู้ประกันตนที่มาใช้บริการ เช่น มีน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ที่นั่งพักระหว่างรอรับบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มีหนังสือเชิญชวนสถานพยาบาลที่เป็นเครือข่ายประกันสังคมทุกแห่ง ร่วมดูแลผู้ประกันตน จัดทำ “ห้องรับรอง หรือมุมรับรอง” เพื่อดูแลผู้ประกันตน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการทางการแพทย์ ให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน

……………………………………………………….