ข่าว : กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน เข้าขอบคุณ‘นายกตู่’ และ ‘รมว.เฮ้ง’ ที่ช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท

21 ธันวาคม 2564

กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน เข้าขอบคุณ‘นายกตู่’ และ ‘รมว.เฮ้ง’ ที่ช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ห้องรับรองสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนบรรดาเหล่าศิลปิน นักร้อง คนบันเทิง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืน นำโดย คุณคฑาวุธ ทองไทย ประธานสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย คุณสุดา ชื่นบาน อุปนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย คุณช.อ้น ณ บางช้าง ที่ปรึกษาสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย คุณฝอยทอง เชิญยิ้ม สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) คุณวรพจน์ นิ่มวิจิตร ตัวแทนผู้จัดคอนเสิร์ต และคุณวีรวัฒน์ รัตนะ เลขานุการสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือ และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้เล็งเห็นถึงความลำบาก และให้ความห่วงใยพี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักร้อง นักแสดง และคนทำงานในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานที่และสถานประกอบการกิจการเป็นการชั่วคราว ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับจากมาตรการของรัฐในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้รับการเยียวยาทุกกลุ่มอาชีพ โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

          นายสุชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เล็งเห็นถึงความลำบากและให้ความห่วงใยพี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ พร้อมเร่งกำชับให้กระทรวงแรงงาน เข้าดูแล และเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ซึ่งได้มีการประชุมหารือกับกลุ่มตัวแทนคนบันเทิงหลากหลายอาชีพที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว ซึ่งในวันนี้ (21 ธ.ค.64) กระทรวงแรงงาน ได้นำเรื่องการเยียวยาประกันสังคมให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืน เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีมติเห็นชอบให้มีการเยียวยากลุ่มคนทำงานบันเทิงแล้ว พร้อมกันนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้มีจัดทำโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ทั้งจากประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับสิทธิเยียวยาจะต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตน มีสัญชาติไทย ทำงานในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มการโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นี้

          ทางด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำว่า นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ฝากถึงผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เท่านั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง มาตรการดังกล่าวจะมีกลุ่มคนทำงานบันเทิงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้รับประโยชน์จากโครงการเยียวยาฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600 กว่าล้านบาท ซึ่งจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องผู้ประกันตนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงอีกด้วย

 ------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน