ข่าว : โค้งสุดท้ายขยายวงเงินโครงการสินเชื่อให้กับสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างเกิน 200 คนขึ้นไป เพิ่มอีกถึง 30 ล้าน เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

01 ธันวาคม 2564