ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ พร้อมสนับสนุนการทำงานเครือข่าย “บวร”
ข่าว : ประกันสังคม ชี้แจง กรณีการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ “3 ขอ”
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน ส่ง พ.ญ. นิธยาพร” สปส.จังหวัดปทุมธานี ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนหัวเรือหลักล้มป่วยเป็นทุพพลภาพถึงบ้าน
ข่าว : ‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ ลงพื้นที่ราชบุรี ดูแลให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงบ้าน
ข่าว : รมว.สุชาติ ลุยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 3.7 ล้านโดส
แบบสอบถามความคิดเห็นการรับรู้ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ข่าว : รมว.สุชาติ’ ห่วงผู้ประกันตนทุพพลภาพ มอบ ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ ลงพื้นที่ให้กำลังใจถึงบ้านที่นครปฐม
ข่าว : ประกันสังคม เผยความคืบหน้าการดำเนินงาน ขั้นตอน การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 งวด 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 งวด 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2565 ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าว : เผยมติ ครม.ประกันบำนาญขั้นต่ำ 5 ปี (60 เดือน) กรณีผู้รับบำนาญชราภาพเสียชีวิตก่อนได้รับบำนาญชราภาพครบ 60 เดือน ทายาทได้รับเงินเพิ่มจนครบ 60 เดือน
ข่าว : รมว.แรงงาน เผยข่าวดี ผู้ประกันตนมาตรา 40 เฮ!! อีกรอบ ครม.เห็นชอบของขวัญปีใหม่ 65 ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 60 ต่ออีก 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค. 65)
ข่าว : รมว.แรงงาน แจ้งข่าวดี นายจ้าง ประกาศขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
ข่าว : โชว์ผลการตอบแทนการลงทุน ปี 2564 สูงถึง 6 หมื่นกว่าล้านบาท สร้างความเชื่อมั่นเพียงพอการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทุกกรณี
ข่าว : ลงพื้นที่สมุทรสาครเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประกันตนฉีดวัคซีนบูสต์เข็ม 3 ที่ เซ็นทรัล มหาชัย
ข่าว : รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ สร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง
ข่าว : ผู้ประกันตน ม.33 ชลบุรี เฮ!! รมว.เฮ้ง สั่ง สปส. เร่งฉีดเข็ม 3
ข่าว : ‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘ที่ปรึกษาธิวัลรัตน์’ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนบูสต์เข็ม 3 ที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น
ข่าว : ผู้ประกันตนหายห่วง รมว.เฮ้ง เตรียมเตียง Hospitel เกือบ 20,000 เตียง หมุนเวียนเพียงพอ รองรับโควิด-19
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›