ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : สปส.แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) พร้อมนำส่งเงินสมทบ ตามความเป็นจริงให้ครบ เพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ข่าว : แจ้งนายจ้าง เตรียมชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 65
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2565 แยกรายจังหวัด
ข่าว : ข่าวดี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็มแล้ว พร้อมบูสเตอร์ เข็ม 3 เตรียมลงทะเบียนผ่าน e service ของประกันสังคม เริ่ม 15 ธ.ค.64 นี้
ข่าว : รมว.แรงงาน เปิดเวทีประชุมชี้แจงและพิธีลงนามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2565
ข่าว : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 4 ขอนแก่น จัดงานครบรอบ 7 ปี
ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข่าว : โค้งสุดท้ายขยายวงเงินโครงการสินเชื่อให้กับสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างเกิน 200 คนขึ้นไป เพิ่มอีกถึง 30 ล้าน เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 งวด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าว : ลงพื้นที่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ข่าว : เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 เปลี่ยน รพ.ในปี 65 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 นี้
ข่าว : เตือนภัย ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่น ที่รอรับเงินเยียวยา อย่าหลงเชื่อเพจปลอม แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อหลอกให้โอนเงินและกรอกข้อมูลส่วนตัว
ข่าว : ลงพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพจังหวัดกระบี่
ข่าว : ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564
ข่าว : มอบเงินเยียวยาและสิทธิประโยชน์ทดแทนถึงบ้านที่นนทบุรี ผู้ประกันตนทุพพลภาพตาบอด
ข่าว : ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 5 สงขลา
ข่าว : เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›