17 มีนา 2564 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

25 มีนาคม 2564

นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดนครนายก มอบหมายใหhนางสุภัสสรา ใหม่ปิยะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สนามกีฬากลางโคกกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก(นายอำพล อังคภากรณ์กุล)เป็นประธานในพิธี