ร่วมออกตรวจสถานประกอบการ(ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal)

22 กันยายน 2564

22 กันยายน 2564 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะทำงานจัดสถานที่สำหรับผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ร่วมออกตรวจสถานประกอบการ(ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal) ณ บริษัทอัครา กรุ๊ป จำกัด และบริษัทอินโนเฟรช จำกัด ทั้งสองบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อควบคุมและดูแลการดำเนินการในสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งติดตามให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้