ออกตรวจสถานประกอบการ(ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal)

20 กันยายน 2564

นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะทำงานจัดสถานที่สำหรับผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ร่วมออกตรวจสถานประกอบการ(ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal) ณ บริษัทอาร์- เอชอาร์ บริษัท สวนสัมมนา บริษัทกอบชัย (นครนายก) บริษัท ฮีโน่สยามนคร จำกัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อควบคุมและดูแลการดำเนินการในสถาน-ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งติดตามให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้