สำนักงานประกันสังคม มุ่งมั่น สร้างสรรค์ มั่นคง อยู่เคียงข้างลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ประกันตน