“เติมพลังใจให้ชีวิตสู้ต่อ” สุขที่ได้รับจาก สปส.มอบสุข ของสองแม่-ลูกทุพพลภาพ จังหวัดภูเก็ต


ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานกับนายจ้าง ถึงแม้ว่านายจ้าง จะยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างก็ตาม