รมว.สุชาติ ห่วงเหตุไหม้เรือบรรทุกน้ำมันที่แม่กลอง ส่ง ทปษ.ลงพื้นที่ดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่


 ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานกับนายจ้าง ถึงแม้ว่านายจ้าง จะยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างก็ตาม