กองทุนเงินทดแทน มินิซีรีย์ ตอน ศักดิ์ดาผู้ไม่แพ้


ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานกับนายจ้าง ถึงแม้ว่านายจ้าง จะยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างก็ตาม