โครงการ สปส มอบสุข จังหวัดนครสวรรค์


สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ดูแลผู้ป่วยทุพพลภาพ จ.นครสวรรค์ ช่วยสร้างสุขและกำลังใจสู่ครอบครัว