ลดหย่อนภาษีด้วยเงินสมทบประกันสังคม


เงินประกันสังคม ใช้เป็นลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สำหรับคนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม