ช่อง NEW18 “สุชาติ” รมว แรงงาน มอบสิทธิประโยชน์แก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากเหตุตู้คอนโทรลไฟ


ช่อง NEW18 “สุชาติ” รมว แรงงาน มอบสิทธิประโยชน์แก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากเหตุตู้คอนโทรลไฟ