ช่อง ONE 'แรงงาน' สั่งเร่งช่วยเหยื่อ บ่อพักน้ำเสียมรณะ


ช่อง ONE 'แรงงาน' สั่งเร่งช่วยเหยื่อ บ่อพักน้ำเสียมรณะ