ความฝันครั้งใหม่ สร้างความหวังให้ชีวิตอีกครั้ง


สำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน คุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่วันที่แรกที่เข้าทำงาน ความฝันครั้งใหม่ทีีมีแรงผลักดัน ชีวิตใหม่ได้เริ่มขึ้น สร้างความหวังให้ชีวิตอีกครั้ง เรื่องจริงจากคุณนายไพนุ พรมเวียง