SSO Connect แอปพลิเคชันประกันสังคม ที่พร้อมจะให้ทุกบริการของประชาชนเป็นเรื่องง่าย


ใครอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปีฟังทางนี้! 

สำนักงานประกันสังคมหาวิธีที่สะดวกสบาย ง่าย และรวดเร็วมาบริการทุกคนแล้ววันนี้
SSO Connect แอปพลิเคชันดีๆ ที่พร้อมจะให้ทุกบริการของประชาชนเป็นเรื่องง่าย
โดยบริการต่างๆ มีดังนี้

- ตรวจสอบสถานพยาบาล
- ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ
- ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ
- ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม
- เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

ตรวจสอบสิทธิต่างๆของตนเองง่ายๆแบบนี้ เพียงแค่ดาวน์โหลด App SSO Connect ก็สามารถจัดการทุกเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้แล้ว!

โหลดเลย!
Ios : https://apps.apple.com/th/app/...
android :
https://play.google.com/store/...