E - Service สำนักงานประกันสังคม ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม


เว็บไซต์เพื่อผู้ประกอบการ หมดทุกปัญหางานเอกสารของผู้ประกันตนต่าง ๆ

ไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลาเดินทางไปถึงสำนักงานประกันสังคม

ผู้ประกอบการก็สามารถดำเนินการเรื่องเอกสารได้ง่าย ๆ เพราะประกันสังคมมีเว็บไซต์ที่พร้อมบริการทุกท่าน เพียงแค่ดำเนินงานทุกเรื่องผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ก็สามารถดำเนินการเอกสารผ่าน E-Service ต่างๆได้มากมาย เช่น
- ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
- ส่งข้อมูลเงินสมทบ
- ตรวจสอบสถานะในการทำธุรกรรม ที่มีไว้ให้เช็กประเภทธุรกรรมต่างๆ
- รายการชำระเงิน
- ตรวจสอบสถานการณ์ทำธุรกรรม
- ทะเบียนผู้ประกันตน

นอกจากนี้ยังมีบริการอีกมากมายที่ E-Service พร้อมบริการต่อผู้ประกอบการ
สะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้น เพียงเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อดำเนินการงานเอกสารได้เลย!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1506 สายด่วนกระทรวงแรงงาน