ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่ต้องกลัว


ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สร้างหลักประกันในชีวิตกับสำนักงานประกันสังคมได้ เพียงสมัครประกันสังคมมาตรา 40 มี 3 ทางเลือก จ่ายเพียง 70บาท/100บาท/300บาท "จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ"